Roholte Aktivets- og Foreningscenter

Kulturelle aktiviteter – for alle – fra spæd til gammel….


  • Legestue - Bogcafe og KAOS MC's lokaler
  • Roholte Boldklub og Aktivitetshuset

Kunstudstilling i Roholte Aktivitetscenter

Hvis nogen har lyst til at høre nærmere om mulighed for at udstille i RAF er de velkomne til at kontakte Familie og Samfund Roholte

Ved Ruth Jørgensen tlf 5672 5293 mail:  j.skovlund@mail.tele.dk

 

Nuværende kunstner

Jonna Solbjerg

 

Tidligere kunstnere

Ellen Plum

Ninna Mikkelsen

Tina Jørgensen

Inge-Lise Markersen

Helge Voldbjerg

Marianne og Hanne Hvass

Bente Koch

Jane Bernth

Medlemmer af RAF
Andre Foreninger
Aktivitetshus
Kunstudstilling
Roholte Aktivitets- og Foreningscenter – Roholte – 4640 Faxe – post@roholteaktivitetscenter.dk