Legestuen

Roholte Legestue

Roholte legestue er en privat drevet legestue. Et sted hvor familier mødes to til tre gange om ugen.

Vi sætter selv dagsordenen og målene for vores børn.

Vi skaber et fælles være- og mødested med vores forskelligheder, og skaber nogle trygge rammer for vores børn.

For at blive en del af legestuen, skal man være indstillet på at deltage i en aktiv hverdag for sine egne og andres børn. Samt give et mindre beløb hver måned.

Børnene deltager sammen med en voksen, den voksne deltager i de daglige gøremål, samt aktiviteter med og for børnene.

Børnene i Roholte legestue er mellem 0-6 år gamle. Da børnene har en stor aldersspredning, bliver de gode til at skabe relationer på tværs af alder, finde ansvarsfølelse over for de mindre og spejle sig i de store børn.

Aktiviteter

Vi er alle ansvarlige for at skabe aktiviteter i børnenes hverdag. Det være sig indenfor det kreative, motoriske, eller hvad vi nu ønsker.

Vi benytter os meget af bibliotekernes film og teatertilbud.

Vi  planlægger ture ud af huset og har så vidt mulig en månedlig maddag, hvor vi laver mad med børnene. Vi laver desuden smør selv dag så ofte som muligt.

Faciliteter

Vi holder til i den gamle skole i Roholte, hvor vi har et stort legerum, et køkken, hvor vi bla. laver mad og bager med børnene, samt adgang til et spiserum.

Hver torsdag holder husets bogcafé åbent, her kan vi låne bøger til både børn og voksne.

Vores udendørsareal er en stor skøn indhegnet naturhave, hvor vi har skabt en legeplads med udfordringer for alle alderstrin. Legeborg, rutchebaner, gynger, legehus, bålplads, balancebom oppe og nede, sandkasser, masser af institutionscykler og andet legetøj.

Vores nabo er RBF, hvis fodboldbane vi ind imellem låner til boldspil eller andre aktiviteter. Ca. en gang om måneden benytter vi aktivitetshuset til rytmik. Vi har en aftale med en rytmik pædagog udefra.

Hvis det lyder som et sted for jer, er I meget velkomne til at kigge forbi Vindbyholdtvej 36 A, lige over for kirken. Eller kontakte Seta på tlf. 60 76 86 56.

Åbningstider

mandag (tirsdag) torsdag kl. 9.30- 13.00

Besøg os gerne på vores hjemmesidde:

eller på facebook: Roholte legestue