Roholte Sognelaug

Roholte Sognelaug blev dannet ved stiftende generalforsamling 21.maj 1979. Den har det formål ” at styrke sammenholdet i sognet samt arbejde for bevaring og udvikling af sognets miljømæssige værdier”.

Baggrunden for dannelsen af lauget var resultatet af den første kommunalreform. Sognet var blevet meget tyndt repræsenteret i byrådet med ganske få til at tale områdets sag . Opgaven har derfor været, at gå i dialog med div. off. Instanser, i sager af fælles interesse. Der er dog også eksempler på, at lauget har taget sig af enkeltsager. Gen nem årene er der opnået en god og positiv dialog med de kommunale instanser. Konkrete sager er i adskillige tilfælde blevet forelagt lau get til udtalelse. Mange har opgaverne været. Blandt disse kan næv nes de nye boliger på Dyssevej i Orup, kloakering af vore 3 store landsbysamfund, oprettelse af Strandegårdmøllen, opstart af dilettant ( nu Kludeegen) samt folkedans, musik-og sangaftener ( senere over taget af andre) filmaftener, udgivelse af egnsspil samt lokalhistorie, foredragsaftener, tøndeslagning for sognets børn, hestevognstur til Fed, nedsættelse af det ministerielle ”Landsbykontaktudvalg” møder med kommunalpolitikere m.m. Udarbejdelse af lokalplan for Orup landsby og meget andet. Drift af Kultur-&Bogcaféen, og på det seneste samarbejdsaftalen vedr. brug og drift af Roholte Aktivitets- og Foreningscenter. Sognelaugets møder finder sted i Bogcaféen.