Sognelaugets Kultur & Bogcafe

Læsegruppen arbejder - Bogcaffen

Læsegruppen arbejder

Daværende Fakse kommunes Børne-og Kulturudvalg besluttede på et møde 5. maj 2004 at lukke Roholte Bibliotek. Samtidig besluttedes det at igangsætte arbejdet omkring etablering af Kultur-og bogcaféen i Roholte.

Forud for denne beslutning var gået et fremsat tilbud fra Roholte Sognelaug om at indgå et samarbejde med hensyn til betjeningen af Roholte biblioteks lånerskare. Dette forslag blev imidlertid afvist, og i stedet for blev beslutningen fra kommunens side som ovenfor. En forudsætning for oprettelse af Bogcaféen var imidlertid, at betjeningen af lånerskaren skulle ske ved frivillig arbejdskraft.

Roholte Sognelaug påtog sig dette , idet det dog betingedes, at den økonomiske side af sagen skulle være Roholte Sognelaug uvedkommende , hvilket blev accepteret.

29.januar 2005 åbnede det tidligere Roholte bibliotek så under navnet ”Roholte Sognelaug Kultur- & Bogcafé”, (hvilket var officielt godkendt af Fakse kommune.) under ledelse af den tidligere mangeårige ( nu pensionerede) leder af biblioteket bistået af andre frivillige hjælpere. På årsplan leveres ca. 500 frivillige arbejdstimer til glæde for sognets beboere.

Bogcaféen har et godt udvalg af tidsaktuelle bøger, og er velfungerende med et rimeligt lånertal. Roholte Legestue benytter bogcaféen flittigt.
I bogcaféen holder en læsekreds til, og der er af og til aftener med lokale forfattere, der fortæller om deres nye bøger.

Bøger er ”vitaminer” i tilværelsen!