Tirsdagsklubben i Roholte

Mødelokaler - Tirsdagsklubben

Tirsdagsklubbens mødelokale

Tirsdagsklubben i Roholte blev dannet 11.9.1990 og fik til huse i det nuværende lokale i Roholte Gl. skole i den tidligere førstelærerbolig. Tirsdagsklubben var i sin start et mødested for Roholte sogns ældre, men er i dag åben for alle. Det væsentligste formål er at give mennesker mulighed for at mødes og dyrke socialt samvær og således at modvirke den ensomhedsfølelse, som enlige meget let rammes af. Klubben er derfor også et frivilligt psykosocialt projekt.

På mødedagene hver anden tirsdag starter man kl. 14.00. Der indledes altid med en sang og en kop kaffe og derefter går man over til dagens arrangement. Det kan være, at der er inviteret en person, som har haft en spændende oplevelse f.eks. en rejse, og som kommer med en beretning herom ledsaget af billeder. Andre gange er der en oplæsning, og andre gange er der besøg af en professionel sanger, der leder fællessangen. Det sociale samvær dyrkes gennem fællesspisninger, hvor man fejrer årets store dage. Et bankospil indgår af og til som en del af underholdningen. Der vises også film fra tid til anden. Sæsonen sluttes gerne med en sommer udflugt.

Tirsdagsklubben er desværre opløst i 2016, grundet manglende medlemstal.